dimecres, 26 de març de 2008

Aigua: situació de les infraestructures


Fundació Agrícola Catalana ha reeditat el llibre de qui fou President de la nostra entitat, Sr. Daniel Pagès i Raventós, que duu per títol "Balanç hidràulic i hídric de Catalunya". Aquest llibre s'escrigué com a discurs d'ingrés a la Reial Acadèmia de les Ciències Econòmiques i Financeres (1996), fet que realça el caràcter eminentment econòmic del llibre.

El pròleg a la reedició fou escrit per l'expresident de la Generalitat de Catalunya MH Sr. Jordi Pujol, el text del qual publicarem properament.

Juntament amb el llibre s'inclou un DVD editat el mateix any amb un resum didàctic sobre l'ús que fa l'agricultura de l'aigua, les infraestructures hidràuliques catalanes, com aquestes es poden millorar, i les implicaccions medi ambientals.

Donat l'actual episodi de llarga sequera que ve patint la pagesia catalana, creiem que és d'interès donar a conèixer un punt de vista diferent d'un assumpte cabdal que torna a ser sobre la taula, tant des del punt de vista agrícola com de les reserves hídriques, i en el que aquests vídeos, tot i tenir més de 10 anys, mantenen una clara vigència.

Podeu veure el vídeo en línia en català i en espanyol.

> Balanç hidràulic i hídric de Catalunya
> Balance hidráulico e hídrico de Cataluña


Cap comentari: